• rodinné/řadové domy
  • čističky odpadních vod
  • bazény, aquaparky, koupaliště