Willemit s.r.o.

Blato 13
530 02 Pardubice – Mikulovice
tel: 461 002 000, 608 876 976
mail: willemit@seznam.cz

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich