Za průmyslem s Willemitem!

Zálibu a zkušenosti máme ve výstavbě čističek odpadních vod na úrovni městských rozměrů, stavbě provozních, skladových a výrobních areálů. V rámci různorodých zakázek umíme také dodat a namontovat ocelové konstrukce, opláštění budov a jiné mechanismy technického charakteru jako jsou hydraulické zvedáky nebo výtahy. V areálech provádíme taktéž výstavbu inženýrských sítí, chodníků a komunikací.